[1]
CHRISTIAN S. IMBURI 2020. Algorithmic Comparison of Supervised Classification Method Based on ALOS AVNIR-2 imagery for Mangrove Mapping. JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA. 6, 1 (Jun. 2020), 1 - 9. DOI:https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6.Iss1.177.