[1]
IRMA FINCE PARIRI, WOLFRAM Y. MOFU and ANA TAMPANG 2020. DUGAAN CADANGAN BIOMASA TUMBUHAN BAWAH DAN SERASAH PADA BEBERAPA PETAK TEGAKAN DI KAWASAN HUTANPENDIDIKAN ANGGORI. JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA. 6, 2 (Dec. 2020), 172 - 183. DOI:https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6.Iss2.210.