Lusia F. Pewo, & Inggrid N. Kailola. (2020). IDENTIFIKASI BAKTERI KOLIFORM PADA AIR SUMUR PEMUKIMAN DI WILAYAH ARSO IX DISTRIK SKONTO. JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA, 4(2), 131-138. https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol4.Iss2.173