IRMA FINCE PARIRI, WOLFRAM Y. MOFU, & ANA TAMPANG. (2020). DUGAAN CADANGAN BIOMASA TUMBUHAN BAWAH DAN SERASAH PADA BEBERAPA PETAK TEGAKAN DI KAWASAN HUTANPENDIDIKAN ANGGORI. JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA, 6(2), 172 - 183. https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6.Iss2.210