IRMA FINCE PARIRI, WOLFRAM Y. MOFU, and ANA TAMPANG. 2020. “DUGAAN CADANGAN BIOMASA TUMBUHAN BAWAH DAN SERASAH PADA BEBERAPA PETAK TEGAKAN DI KAWASAN HUTANPENDIDIKAN ANGGORI”. JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA 6 (2), 172 -83. https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6.Iss2.210.