CHRISTIAN S. IMBURI (2020) “Algorithmic Comparison of Supervised Classification Method Based on ALOS AVNIR-2 imagery for Mangrove Mapping”, JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA, 6(1), pp. 1 - 9. doi: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol6.Iss1.177.